L’estratègia de marca fa que les empreses s’acostin als seus clients. Genera valor i beneficia tant a la marca com al seu entorn.

Abans de definir que és una estratègia de marca hauríem de definir que és una marca i és aquí on apareix el primer concepte a tenir en compte. Hem de concebre les marques com un tot, com una entitat que uneix el client amb l’oferta.

Una marca ha de tenir la seva pròpia personalitat. Ha de poder diferenciar-se de la resta de competidors per aspectes intangibles com són valors, aptituds i connexió amb els seus usuaris per mitjà de llaços emotius. Les marques han de ser capaces de tenir un esperit. Un esperit que va més enllà dels seus propis productes, imatge corporativa, logotips o elements de comunicació.

És bàsic transmetre i comunicar aquesta essència o esperit per mitjà del branding.

Podem definir l’estratègia de marca com el procés que defineix, ordena i posiciona una marca en un entorn i en relació amb la seva audiència.

L’estratègia de marca no es pot concebre de forma aïllada

L’estratègia de marca ha de donar resposta als objectius econòmics i màrqueting que té l’empresa. Objectius econòmics i màrqueting.

Tota empresa hauria de recollir un conjunt de dades com són la missió, la visió, els valors, cultura empresarial, estructura interna, de mercat, públic objectiu o objectius econòmiques, entre altres. D’acord amb aquesta informació es pot desenvolupar l’estratègia de marca.

La majoria d’empreses grans dediquen grans esforços amb la definició i el  manteniment de la seva estratègia de marca. Ho fan perquè senzillament una bona estratègia de marca genera un retorn ràpid i exponencial de la seva inversió.

Per entendre-ho millor plantegem un exemple:

Una empresa de moda disposa de les dades de mercat necessaris (ha fet una bona estratègia empresarial) per saber que vol vendre un determinat producte a un segment determinat de gent. Posem que és una línia de roba casual per a un públic Millennial.

Fins aquí perfecte, però com fa aquesta marca perquè els seus clients potencials coneguin i comprin la seva roba? És aquí on cal una pauta, una guia a seguir, l’estratègia de marca.

L’estratègia de marca determina el camí a seguir i inspira les accions més encertades i l’entorn on es duran a terme per aconseguir els resultats prefixats.

Quins són els beneficis de tenir una estratègia de marca?

 1. Genera coherència Ajuda a la transmissió i recepció d’un missatge únic, ordenat i efectiu.
 2. Millora la reputació Augmenta la confiança i els vincles amb els teus clients.
 3. Creix el talent Una bona identificació amb la marca atrau talent i ajuda a retenir-lo.
 4. La marca inspira vida Una marca ben construïda va més enllà dels seus productes i inspira als seus consumidors i a la seva estructura.
 5. Obre noves vies de negoci A més de crear vincles amb els consumidors també ho fa entre empreses.

Aspectes que tracta una estratègia de marca

 • Quina és l’essència de la marca
 • Estatègia de posicionament dins del mercat
 • Arquitectura de marca (productes o serveis)
 • Storytelling
 • Valors de marca
 • Territoris de la marca
 • Personalitat de la marca

S’ha de generar confiança i destacar entre mercats cada cop més competitius.

Una bona esatratègia de marca a més fa possibles altres estratègies comercials. Si l’objectiu és la promoció a través d’internet o es vol influir durant el cicle de compra d’un client és molt més efectiu si la marca transmet els valors adequats en cada moment.

Si necessites més informació al respecte:

Contacta amb nosaltres