Mataró Audiovisual.
El nou mitjà que parla de tu

Creació de la nova identitat per la televisió i Ràdio de la ciutat de Mataró.

PLAY
REPLAY

Antecedents

La unió de la ràdio, la televisió, un nou diari digital i una productora en una única entitat. Creació d'una nova marca que integra valors de pertinença, inclusivitat i obre la porta a una nova era de comunicació de proximitat a Mataró.

Una identitat amb conceptes visuals sòlids que resumeixen un esperit compartit de present i futur.

La marca

Un primer conjunt tipogràfic concebut per transmetre, en la mesura justa, amabilitat i dinamisme.

Aïllem en un nivell superior les lletres “m” i “a”, inicials de Mataró Audiovisual, i en un segon nivell "taró". Aquest terme suporta el pes visual de la marca.

Aquesta justificació és un recurs funcional que ens permet solucionar el primer objectiu plàstic i aconseguir un únic element compacte i reconeixible

Nomenclatures

Un dels requisits de l'encàrrec era solucionar, de manera simple i eficaç, la identificació dels canals. La marca ens permet la integració perfecte dels noms dels canals.

Creació d'un codi cromàtic que determina l'arquitectura de marca.

Els logotips

Cada submarca actua de forma independent amb el seu color identificatiu. La forma i la tipografia reforcen l'esperit d’unitat entre els mitjans.

L’objectiu és transmetre a l’audiència de manera clara la nova estructura dels mitjans de comunicació de la ciutat.

Look & feel

Els valors de la marca són la inclusió, la col·laboració, el veïnatge i la pertinença a uns canals que se centren en l’interès de què preocupa, diverteix i estimula l’intel·lecte dels seus habitants.

Arribar a les llars dels conciutadans i conciutadanes de totes les edats, sexe o condició d’una ciutat mediterrània que com a tal s’enorgulleix de la seva identitat integradora.

PLAY
REPLAY

Plataforma digital

El diari digital recull l'actualitat de Mataró i la comarca. Una plataforma digital que es determina com un referent informatiu del Maresme i que unifica la televisió i la ràdio en un únic entorn digital.