Creació de contingutsSom redactors i fem la creació de continguts que la teva marca necessita

Redactem continguts per a tot tipus de suports i generem contingut específic i de qualitat

Fem la creació de continguts de la teva empresa d’acord amb els criteris de comunicació de la teva marca.

Definim una estètica per a la teva empresa per aconseguir resultats, amb els continguts és el mateix. Els continguts que es publiquen sota la teva firma i han de respondre a uns criteris de comunicació determinats.

Per exemple, seria contraproduent per una empresa que té valors de marca com poden ser l’adequació i la serietat, que l’estil de copy que s’utilitzi per contactar amb els seus clients sigui informal i despreocupat. Una marca és un tot i és per això que t’oferim aquest servei. Redacció de Taglines, Claims i textos corporatius per pàgines web, botigues online, catàlegs de producte i E-Mail Màrqueting. També creem continguts per a xarxes socials i fem estratègies online que generen interès i capten als teus clients potencials.

Si necessites més informació al respecte contacta amb nosaltres i t’informarem.