Tota marca necessita un nom de marca i l’elecció no pot ser a l’atzar o respondre a preferències personals. Escollir el nom de la teva marca ha de ser un procés metòdic basat amb criteris inequívocs i per descomptat tenint molt  en compte els canals digitals.

El Naming és el procés creatiu que s’utilitza a l’hora d’escollir el nom de marca o de producte.

Utilitza sistemes de treball com poden ser:

  • Els arquetips de Jung
  • Definició d l’ADN de marca
  • Brainstorming
  • Creació de grups de discussió

I altres tècniques que són en la majoria de casos inaccessibles per la majoria d’empreses. És per això que determinem en aquest post una sèrie de pautes per què el nom de la teva marca tingui certes garanties d’èxit.

En primer lloc hem d’analitzar el territori de conversació de la marca. Aquest análisi determina la manera com arriba el teu client als productes o serveis que ofereix la teva empresa.

Es pot donar el cas que la creació de diferents identitats digitals per a cada un dels productes o serveis de l’empresa esdevé una bona estratègia per augmentar l’especialització i en conseqüència ser més efectius alhora de posicionar en cercadors.

A continuació anomenem alguns criteris a seguir per a trobar el nom de la teva marca:

  1. Brevetat El més apropiat és que el nom no tingui més d’una o dues paraules. 
  2. Fàcil lectura i pronunciació Cal tenir en compte que un nom no només es veu i es llegeix, també es pronuncia i s’escolta. Aconseguir un efecte acústic agradable. En moltes ocasions l’acte de comprar exigeix a​​nomenar la marca i aquí el llenguatge i el radi d’acció de la marca és important.
  3. Memorització visual i auditiva Escollir el nom de la teva marca ha de ser un procés que té molt en compte els gustos del teu target, ha de ser fàcil de recordar tant en l’àmbit plàstic com fònic.
  4. Associació i evocació És positiu que la teva marca s’associï al teu producte o servei per crear una identificació ràpida dels usuaris a què necessiten.
  5. Distinció Un bon nom identifica i diferencia una marca de la competència.

És molt important que el nom de marca sigui fàcil de cercar i trobar en els cercadors i és aconsellable descartar qualsevol nom de marca que no es trobi ràpidament sense vacil·lacions ni errors.

Per saber si el nom de la teva marca és eficient dins d’un entorn digital és recomanable utilitzar eines d’anàlisi de paraules claus com Google Analyitcs o Google Trends i plataformes de monitoratge de xarxes socials. Et recomanem namechk.com per comprovar la presència del nom de la teva marca a la xarxa.

Validar la marca en entitats oficials de registre de noms comercials és un pas necessari per garantir que la teva marca estigui en regla. Per registrar una marca dins l’estat español has d’accedir a l’Oficina española de Patentes y Marcas, des d’aquí podràs gestionar el registre en l’àmbit internacional.

Si necessites més informació:

Contacta amb nosaltres