L’estratègia de marca fa que les empreses s’acostin als seus clients. Genera valor i beneficia tant a la marca com al seu entorn.

Abans de definir que és una estratègia de marca hauríem de definir que és una marca i és aquí on apareix el primer concepte a tenir en compte. Hem de concebre les marques com un tot, com una entitat que uneix el client amb l’oferta.

Una marca ha de tenir la seva pròpia personalitat. Ha de poder diferenciar-se de la resta de competidors per aspectes intangibles com són valors, aptituds i connexió amb els seus usuaris per mitjà de llaços emotius. Les marques han de ser capaces de tenir un esperit. Un esperit que va més enllà dels seus propis productes, imatge corporativa, logotips o elements de comunicació.

És bàsic transmetre i comunicar aquesta essència o esperit per mitjà del branding.

Podem definir l’estratègia de marca com el procés que defineix, ordena i posiciona una marca en un entorn i en relació amb la seva audiència.

L’estratègia de marca no es pot concebre de forma aïllada

L’estratègia de marca ha de donar resposta als objectius econòmics que té l’empresa.

Tota empresa hauria de recollir dades i concebre pautes a seguir com poden ser la missió, la visió, els valors, cultura empresarial, estructura interna, de mercat, públic objectiu o objectius econòmics, entre d’altres. D’acord amb aquesta informació es pot desenvolupar l’estratègia de marca.

La majoria d’empreses grans dediquen grans esforços a la definició i el  manteniment de la seva estratègia de marca. Ho fan perquè senzillament una bona estratègia de marca genera un retorn ràpid i exponencial de la inversió i beneficis.

 

Quins són els avantatges de tenir una estratègia de marca?

 1. Genera coherència Ajuda a la transmissió i recepció d’un missatge únic, ordenat i efectiu.
 2. Millora la reputació Augmenta la confiança i els vincles amb els teus clients.
 3. Creix el talent Una bona identificació amb la marca atrau talent i ajuda a retenir-lo.
 4. La marca inspira vida Una marca ben construïda va més enllà dels seus productes i inspira als seus consumidors i a la seva estructura.
 5. Obre noves vies de negoci A més de crear vincles amb els consumidors també ho fa entre empreses.

Aspectes que tracta una estratègia de marca

 • Quina és l’essència de la marca
 • Estatègia de posicionament dins del mercat
 • Arquitectura de marca (productes o serveis)
 • Storytelling
 • Valors de marca
 • Territoris de la marca
 • Personalitat de la marca

S’ha de generar confiança i destacar

Una bona esatratègia de marca a més fa possibles altres estratègies comercials. Si l’objectiu és la promoció a través d’internet o es vol influir durant el cicle de compra d’un client és molt més efectiu si la marca transmet els valors adequats en cada moment.

Si necessites més informació al respecte:

Contacta amb nosaltres