Muralla de Sant Llorenç nº37 planta 3
08302 Mataró, Barcelona
(+34) 937902753
info@docbarcelona.com


    La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer del qual és responsable DISSENY, ORGANITZACIÓ I CARÀCTER, SL. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació.
    En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si s'escau, la limitació i cancel·lació , comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals a C/ Muralla de Sant Llorenç, 37 - 3a Planta 08302, Mataró o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a raul@docbarcelona.com.