Política de privacidad

DISSENY, ORGANITZACIÓ I CARÀCTER, SL, com a responsable d’aquest Lloc Web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris. Aquestes dades seran tractades en un/s fitxer/s degudament inscrit/s a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de conformitat amb el que s’estableix en la legislació vigent.

En el cas que les dades que ha de facilitar l’usuari siguin necessàries perquè l’equip de DISSENY, ORGANITZACIÓ I CARÀCTER, SL pugui i) respondre les consultes, proporcionar informacions requerides per l’usuari; ii) realitzar tota aquella prestació de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari; iii) proporcionar accés a l’usuari a determinades funcionalitats del Lloc Web; o bé iv) realitzar totes aquelles activitats pròpies de DISSENY, ORGANITZACIÓ I CARÀCTER, SL aquí ressenyades, DISSENY, ORGANITZACIÓ I CARÀCTER, SL informarà d’aquesta obligatorietat a l’usuari, indicant-li quines dades cal complimentar necessàriament. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció d’aquestes dades i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la L.O.P.D. l’usuari atorga consentiment inequívoc a DISSENY, ORGANITZACIÓ I CARÀCTER, SL perquè procedeixi al tractament de les dades subministrades en benefici de les finalitats esmentades anteriorment així com per l’eventual enviament de comunicacions comercials de DISSENY, ORGANITZACIÓ I CARÀCTER, SL que puguin ser de l’interès del usuari.

L’entitat responsable de la base de dades, així com les persones que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les quals els hagin estat comunicades -si s’escau i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que es pugui, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de DISSENY, ORGANITZACIÓ I CARÀCTER, SL, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest Lloc Web. Igualment, DISSENY, ORGANITZACIÓ I CARÀCTER, SL es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut del que està establert en el Reglament de Mesures de (R.D. 1720/2007).

Els usuaris tenen reconeguda per la indicada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, si s’escau, el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment a la recepció de comunicacions comercials, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a raul@docbarcelona.com o una carta a C/ Argentona, 11 1er 2a, 08302 Mataró, (Barcelona).

NEWSLETTER

En acceptar les presents condicions, termes i polítiques i, en especial, en enviar l’usuari les seves dades de caràcter personal a DISSENY, ORGANITZACIÓ I CARÀCTER, SL, aquest consent expressament que DISSENY, ORGANITZACIÓ I CARÀCTER, SL realitzi les següents activitats i/o accions, llevat que indiqui el contrari a l’hora de contractar o subscriure qualsevol producte i/o servei de DISSENY, ORGANITZACIÓ I CARÀCTER, SL o com a resultat d’una revocació posterior del consentiment inicialment atorgat:

– L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en paper, informant els usuaris de les activitats, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat comercial de DISSENY, ORGANITZACIÓ I CARÀCTER, SL.

– L’enviament de comunicacions comercials per via electrònica, informant els usuaris de les activitats, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de DISSENY, ORGANITZACIÓ I CARÀCTER, SL iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’usuari.

– La conservació de les dades durant els terminis previstos a les disposicions aplicables. Sense perjudici del que s’ha esmentat anteriorment, no es considerarà comunicació comercial i/o publicitària tota aquella informació enviada per DISSENY, ORGANITZACIÓ I CARÀCTER, SL -fins i tot per mitjans electrònics- als usuaris de DISSENY, ORGANITZACIÓ I CARÀCTER, SL amb la finalitat de dur a terme, executar i/o desenvolupar qualsevol prestació subscrita o contractada per l’usuari -tot i que no hagués estat subscrita per mitjans electrònics- i totes les altres tasques, accions i/o activitats derivades de la relació contractual i/o comercial.

L’interessat podrà revocar el seu consentiment a la recepció de comunicacions comercials, enviant una carta a DISSENY, ORGANITZACIÓ I CARÀCTER, SL, al domicili C/ Argentona, 11 1er 2a, 08302 Mataró, (Barcelona) o per correu electrònic a l’adreça raul@docbarcelona.com amb l’assumpte «BAIXA».

CONTACTE

La comunicació enviada quedarà incorporada als sistemes d’informació de DISSENY, ORGANITZACIÓ I CARÀCTER, SL. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per atendre la seva sol·licitud. Mitjançant la indicació de les seves dades i de conformitat amb el que s’estableix a l’article 6 de la L.O.P.D. vostè atorga consentiment inequívoc a DISSENY, ORGANITZACIÓ I CARÀCTER, SL perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades a l’apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. De la mateixa forma, aquest consentiment s’estén a la cessió de les dades d’acord amb la legislació aplicable.

En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i, si s’escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit, tot indicant les seves dades personals a DISSENY, ORGANITZACIÓ I CARÀCTER, SL, al domicili C/ Argentona, 11 1er 2a, 08302 Mataró, (Barcelona) o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a raul@docbarcelona.com.