Mataró Audiovisual.
El nou mitjà que parla de tu

Creació de la nova identitat per la televisió i Ràdio de la ciutat de Mataró.

PLAY
REPLAY

Antecedents

La unió de la ràdio, la televisió, un nou diari digital i una productora en una única entitat. Creació d'una nova marca que integra valors de pertinença, inclusivitat i obre la porta a una nova era de comunicació de proximitat a Mataró.

Una identitat amb conceptes visuals sòlids que resumeixen un esperit compartit de present i futur.

La marca

Un primer conjunt tipogràfic concebut per transmetre, en la mesura justa, amabilitat i dinamisme.

Aïllem en un nivell superior les lletres “m” i “a”, inicials de Mataró Audiovisual, i en un segon nivell "taró". Aquest terme suporta el pes visual de la marca.

Aquesta justificació és un recurs funcional que ens permet solucionar el primer objectiu plàstic i aconseguir un únic element compacte i reconeixible

Nomenclatures

Creació d'un codi visual que determina l'arquitectura de marca.

Un dels requisits de l'encàrrec era solucionar, de manera simple i eficaç, la identificació dels canals. La marca permet integrar els noms dels canals.

Els logotips

Cada submarca actua de forma independent amb el seu color identificatiu. La forma i la tipografia reforcen l'esperit d’unitat entre els mitjans.

L’objectiu és transmetre a l’audiència de manera clara la nova estructura dels mitjans de comunicació de la ciutat.

Look & feel

Els valors de la marca són la inclusió, la col·laboració, el veïnatge i la pertinença a uns canals que se centren en l’interès de què preocupa, diverteix i estimula l’intel·lecte dels seus habitants.

Arribar a les llars dels conciutadans i conciutadanes de totes les edats, sexe o condició d’una ciutat mediterrània que com a tal s’enorgulleix de la seva identitat integradora.

PLAY
REPLAY

Branding TV

Creació i manteniment de la gràfica de Mataró televisió. Duem a terme totes les animacions i recursos audiovisuals del canal.

Plataforma digital

El diari digital recull l'actualitat de Mataró i la comarca. Una plataforma digital que es determina com un referent informatiu del Maresme i que unifica la televisió i la ràdio en un únic entorn digital.