Cultura a Mataró

Direcció d’art
Disseny gràfic

Treballs realitzats per a l’Ajuntament i el departament de Cultura de Mataró. Campanya bianual d’Arts escèniques i el projecte de direcció d’art i disseny de cartelleria per Nadal.

Arts escèniques

Els projectes realitzats per al departament de cultura de l’Ajuntament de Mataró ens han permès tenir una relació molt propera amb la cultura local i aplicar la nostra visió.

Campanya de Nadal

Els colors són l’eina vehicular que situa les diferents activitats que es duran a terme a la ciutat durant la campanya.
La imatge de la campanya aporta un valor de disseny que juga amb la realitat i la màgia del Nadal. Els diferents escenaris es componen d’objectes que podem trobar als mercats, als restaurants o comerços combinats amb una sèrie de formes geomètriques que representen subtilment elements típics d’aquesta època.
Tots els sets estan creats amb objectes reals evitant un retoc excessiu de les imatges per aconseguir el màxim realisme.

Més projectes