Branding

Naming

El naming és el primer pas per dotar a una marca de significat. És un dels processos creatius més importants i el primer punt de contacte de la marca amb el seus clients.

Identitat corporativa

Creació de codis visuals a través dels quals es presenta la marca. Disseny de marca format pel logotip, la tipografia, la gamma cromàtica, la composició, el to de marca i el Look&Feel.

Estudi de l’entorn gràfic

Detectem oportunitats, amenaces i identifiquem els avantatges competitius de la marca envers la competència dins de l’àmbit del disseny. Benchmark que garanteix l’efectivitat de la identitat corporativa.

Articles relacionats

Més serveis