Branding

Les marques han de poder diferenciar-se per aspectes intangibles com els valors, les aptituds, les actituds i conectar amb la seva comunitat per mitjà de vincles afectius.

Treballem amb els nostres clients per elaborar discurs identintari determinat per un sistema estètic que reflecteixi l’essència més pura de la personalitat de la marca. Ajudem a les marques a saber qui són i què representen a través del Branding.

Procés creatiu que transforma idees en recursos identitaris sòlids.

Conceptualització identitaria

Per poder garantir l’efectivitat de qualsevol acció necessitem conèixer l’essència de la marca, la seva filosofia, els seus valors, els serveis o productes que ofereix i la visió de futur que volen adoptar. Aquest procés es el primer que es realitza en un projecte de Branding.

Estudi de consumidor

Entendre a l’usuari, conèixer com és i com es desenvolupa socialment per  poder dissenyar estratègies que influeixin en el seu comportament.

Factor cultural

Analitzem l’entorn de consumidor com a factor determinant de la seva conducta mitjançant la influencia. La classe social, la cultura i els grups de referència són clau per identificar les seves rutines.

Àmbit personal

Identifiquem l’edat, l’etapa del cicle de vida, les circumstàncies econòmiques per les que passa, la personalitat i l’autoconcepte que els individus tenen d’ells mateixos per entrendre el seu comportament.

Estudi psicològic

Detectem els seus desitjos, la forma en que respon al seu entorn. Característiques individuals, comportaments, necessitats, motivacions, creences i actituds. Els valors i les formes d’expressió de la marca es determinnen en funció de les motivacions del consumidor.

Mapa d’empatia i prototipatge

Ens servim del mapa de personalitat per prototipar diversos segments de consumidors, personalitzar-los i caracteritzar-los. El mapa ens ajuda a pensar i sentir com ells per poder dissenyar propostes de valor enfocades a la creació de vincles emotius entre la marca i el consumidor.

Anàlisi de la competència

Detectem oportunitats, amenaces i identifiquem els avantatges competitius de les marques.

Analitzem les novetats i les barreres tecnològiques que poden afectar al mercat, la competència directa a nivell online i les tendències actuals en el sector.

Naming

El naming és un dels processos més importants del branding, el bateig d’una marca i el primer pas per dotar-la de significat. Creem noms que vesteixen la marca i la fan atractiva pel consumidor.

Identitat corporativa

Consta de la creació de codis visuals a través dels quals es presenta la marca al públic. Un sistema identitari format pel logotip, el conjunt tipogràfic, la gamma cromàtica i el Look&Feel.

Realitzem manuals de marca que determinen múltiples criteris visuals i compositius que regulen els usos i aplicacions en formats finals.

Disseny publicitari i publicacions

Parem atenció a cada pas del procés, des de les tipografies utilitzades, fins el control de qualitat durant la impressió per garantir resultats òptims en publicacions mediàtiques, cartelleria, catàlegs, formats publicitaris i disseny editorial.

Disseny display

La publicitat que estimula. Ajudem a les marques a enfocar la publicitat display en l'àmbit de la creativitat segons els objectius de marca.

Creem contingut i fem disseny d’alt impacte com vídeos, podcasts i banners interactius que emocionen i connecten.

Formats integrats

Banners, megabanners, skyscrapers, robapàgines, botons, enllaços de text.

Formats flotants

Layers, intestitials, pop up’s, pop unders.

Formats desplegables

Interactius i no interactius.

Vídeo

Preroll, Overlay, masthead.

Packaging

Dotem al teu producte de valors estètics que reforcen l'opinió de l’audiència sobre la teva marca. Fem disseny de packaging perquè el teu producte destaqui, sigui atractiu i representi correctament a la marca.