Les empreses haurien de fer una estratègia de marca? - DOC Barcelona

Les empreses haurien de fer una estratègia de marca?

Abans de definir que és una estratègia de marca és necessari descriure què és una marca. Per poder concebre correctament què és una marca hem d’oblidar el que sabem i centrar-nos en la premissa següent:

Les marques són entitats que uneixen el client amb l’oferta.

Una marca ha de tenir personalitat pròpia. Ha de poder diferenciar-se de la seva competència per aspectes intangibles com són els valors, aptituds i connexió amb els seus usuaris per mitjà de llaços emotius.

Les marques han de ser capaces de tenir un esperit. Un esperit que va més enllà dels seus productes, colors corporatius, logotips o elements de comunicació.

És molt important transmetre amb encert i exactitud l’essència de la marca per aconseguir connectar amb el nostre públic objectiu. Comuniquem aquesta essència als consumidors mitjançant el branding.

L’estratègia de marca és el procés que defineix, ordena i posiciona una marca en un entorn i en relació amb la seva audiència, genera un valor a l’empresa, posiciona la marca en el mercat actual i beneficia el seu entorn.

L’estratègia de marca ha de donar resposta a les necessitats de les empreses, no es pot concebre de forma aïllada. Tampoc es pot construir una estratègia de marca sense conèixer amb profunditat la marca amb la que treballem.

Tota empresa hauria de recollir dades i concebre pautes a seguir com per són la missió, la visió, els valors, la cultura empresarial, l’estructura interna, de mercat, el públic objectiu, o els objectius econòmics, entre d’altres. D’acord amb aquesta informació es pot desenvolupar l’estratègia de marca.

Els objectius als quals pot donar resposta una estratègia de marca poden ser, per exemple, aconseguir un posicionament determinat de la marca dins d’un mercat concret amb un producte específic, millorar els resultats econòmics en relació amb un producte, obrir mercat internacional, potenciar un target

Quins són els avantatges de tenir una estratègia de marca?

 • Genera coherència 
  • Ajuda a la transmissió i recepció d’un missatge únic, ordenat i efectiu.
 • Millora la reputació 
  • Augmenta la confiança i els vincles amb els teus clients.
 • Creix el talent 
  • Una bona identificació amb la marca atrau talent i ajuda a retenir-lo.
 • La marca inspira vida
  • Una bona identificació amb la marca atrau talent i ajuda a retenir-lo.
 • Obre noves vies de negoci 
  • A més de crear vincles amb els consumidors també ho fa entre empreses.

La majoria d’empreses grans dediquen grans esforços a la definició i al manteniment de la seva estratègia de marca. Ho fan perquè senzillament una bona estratègia de marca genera un retorn ràpid i exponencial de la inversió i reporta beneficis.

Quins són els aspectes què tracta?

 • L’essència de la marca
 • Arquitectura de marca
 • Valors de marca
 • Territoris de la marca
 • Posicionament de la marca dins del mercat
 • Storytelling
 • Personalitat de la marca

Una bona estratègia de marca, a més, fa possibles altres estratègies comercials. Si l’objectiu és la promoció o la venta a través d’internet, o es vol influir durant el cicle de compra d’un client, és més efectiu si la marca transmet els valors adequats en cada moment.

Si necessites més informació:

Contacta amb nosaltres

5/5 - (2 votes)
5/5 - (2 votes)

Més articles