Què és l'experiència d'usuari (UX) d'una pàgina web? - DOC Barcelona

Què és l’experiència d’usuari (UX) d’una pàgina web?

La usabilitat web està íntimament relacionada amb el disseny d’interfície (UI) i l’experiència d’usuari (UX), i alhora amb el disseny d’interacció. Per simplificar direm que és tot allò que fa que un usuari/a navegui sense interferències. És un conjunt d’elements formals i estètics que fan que les persones aconsegueixin el seu objectiu de la forma més eficient i satisfactòria possible dins d’un web.

Els usuaris que visiten un web tenen pressa per trobar allò que els interessa. Aconseguir una bona experiència d’usuari és imprescindible per garantir que no marxin de seguida.

Els usuaris/es poden tenir objectius diferents, per exemple; realitzar una compra, obtenir una informació determinda, descarregar un joc, inspirar-se, …

La usabilitat, el disseny i en definitiva tot el que experimenten les persones a través del nostre web, ha de ser 100% coincindent amb l’objectiu que els impulsa a visitar el nostre site.

És essencial que el teu web en si mateix no sigui un obstacle per l’usuari/a. Ha de disposar d’eines de navegació estàndard per evitar el percentatge de rebot.

Segons la normativa ISO 9241-11 (Guía de la usabilitat) es defineix la usabilitat com el grau en què un producte pot ser utilitzar per usuaris específics per tal de aconseguir objectius específics amb efectivitat, eficiència i satisfacció.

Tot i que la usabilitat és subjectiva i depèn de les característiques de la pàgina web es poden establir una sèrie de regles en comú:

  1. La interfície de la web ha de requerir el mínim temps possible d’aprenentatge. L’usuari ha d’entendre de forma ràpida què pot fer.
  2. Els processos han de ser eficients.
  3. L’usuari ha de ser capaç de recordar el funcionament de la web quan es torna després d’un temps.
  4. Si es detecten errors comuns dels usuaris, s’han d’oferir l’ajuda i les eines necessàries per donar suport als usuaris.
  5. Un cop l’usuari ha fet el que necessitava és important que el seu grau de satisfacció sigui elevat.

Disposar d’una pàgina web usable és imprescindible perquè els usuaris tinguin una experiència agradable i obtinguin el resultat desitjat.

Si necessites més informació:

Contacta amb nosaltres

5/5 - (1 vote)
5/5 - (1 vote)

Més articles