Una part molt important d’algunes pàgines és el desenvolupament web i la capacitat final de gestionar el contingut.

En l’àmbit del desenvolupament web hauriem de marcar una línia molt clara que diferència la programació d’un web i el seu contingut.

Per una banda la programació defineix les funcionalitats, estructures de pàgina i els estils que conformen el disseny del web.

Per l’altra banda, la informació o continguts que es mostraran en aquestes pàgines (per exemple les entrades d’un blog, pàgines informatives de serveis o productes en una botiga).

L’empresa hauria de poder modificar, afegir o eliminar aquests continguts de forma fàcil, eficaç i segura.

Per aconseguir això existeixen els gestors de continguts (CMS, de l’anglès Content Management System). És un mercat on hi ha moltes opcions però que actualment es determina com un destacat: WordPress.

Alguns avantatges d’utilitzar WordPress són:

  1. Facilitat d’ús.La interfície ha estat provada i millorada durant anys. Això ha permés evolucionar fins a un model entenedor i fàcil d’utilitzar.
  2. Escalabilitat.Una pàgina feta amb WordPress pot admetre qualsevol nombre d’usuaris i de contingut. Funciona per pàgines petites i per grans projectes.
  3. Seguretat.El ser el CMS més utilitzat significa que també és el que ha d’estar al capdavant de seguretat per no permetre atacs a les pàgines web.
  4. Optimització de cercadors web. L’estructura de les pàgines és SEO Friendly i a més hi ha complements de SEO a disposició dels usuaris que milloren el prosicionament en cercadors.
  5. Personalització.L’estructura de programació de WordPress permet que sigui totalment personalitzable i que es pugui adaptar a qualsevol disseny.

Com a prova de la capacitat de WordPress d’adaptar-se a qualsevol necessitat estan les grans empreses que confien en l’eina. Els blogs de CNN o els de la revista TIME Magazine o la NASA. Pàgines de referents com Vogue, Mercedes o sites promocionals dels Rolling Stones.

WordPress és molt conegut per la possibilitat d’utilitzar plantilles prefabricades (templates). Aquesta és una opció molt popular entre els usuaris que volen crear ells mateixos el seu web. Però aquestes plantilles prefabricades mai disposaran d’un disseny o la capacitat de cobrir totes les necessitats tècniques d’una pàgina (vegeu: Disseny específic Vs. Plantilles web).

Un dissenyador web professional sempre tindrà en compte el contingut de la pàgina i farà un estudi d’usabilitat i d’experiència d’usuari. El resultat d’aquest disseny web professional es pot traduir en una plantilla a mida. Això donarà com a resultat una pàgina web més eficient i escalable. Això vol dir una conversió més elevada i preparada per entrar en el competitiu mercat en línia.

Si necessites més informació sobre aquest tema no dubtis en contactar amb nosaltres.